Kilder for NM-nummer

>HEIM<

FORKLARING:
(...) - annen betegnelse, produsent, eller forklaring på type
[...] - kommentar eller annet navn/kallenavn
{...} - opprinnelig betegnelse på kjent opphav av gjenstanden
/.../ - referanse til kilde - UD, instruks, manual, katalog osv